Helvy Tiana Rosa (Forum Lingkar Pena (FLP))

Memberikan skill menulis bagi ribuan orang untuk mengasah diri sebagai pengarang/penulis. Tidak hanya menyentuh kalangan intelektual, Forum Lingkar Pena juga menjadi wadah bagi gerakan ibu rumah tangga, buruh, anak jalanan, hingga pembantu rumah tangga untuk melatih menulis sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka dan memasyarakatan budaya baca tulis.